Online  Oudercafé

 

1 x in de 3 weken

op zaterdag van 10:30 - 12:00

 

Een plek om te ontmoeten en te oefenen in het luisteren naar elkaar.

Écht luisteren door je in te leven in de ander  zonder oordelen.

Op een non-lineaire manier (niet van A naar B) oefenen we met het gedachtegoed van het verbindend communiceren. 

 

Soms oefenen we bijvoorbeeld in het herkennen van gevoelens en onderliggende behoeften in een situatie waarin we als ouder irritatie, frustratie, boosheid, verdriet of andere gevoelens hadden.

Dit kan gaan over situaties met onze kinderen, partner, leraar op school, familie, buurvrouw of wie dan ook die is verbonden met ons leven als ouder.

 

Een andere keer brengt iemand bijvoorbeeld een ervaring in waarbij hij of zij, onder begeleiding,  de vijf stappen van het verbindend communiceren doorloopt (waarnemen, gevoel benoemen, behoefte benoemen, verzoek doen/ actie nemen en empathie naar de ander: gevoel en behoefte herkennen van de ander).

 

Wat wil mijn kind zeggen met zijn gedrag? Wat doet dit gedrag met mij?

Hoe reageer ik? Als je de gevoelens van jezelf en de behoeften van je kind helder ziet, kom je vaak tot nieuwe inzichten over hoe je meer verbindend kunt communiceren.

 

Ervaring met verbindend communiceren is niet vereist.

 

Vrijwillige bijdrage tussen de 7 en 12 euro.

 

Kijk op de Agenda voor de komende data

Wat ouders over het oudercafé zeggen:
"Ik doe graag met het ouders café mee ,omdat

 ik graag in verbinding ben met andere ouders.

 Verder is de manier die je gebruikt om nog meer verbinding te

krijgen met mezelf heel helpend voor mij en heel effectief is de methode.
Het helpt mij diep te voelen wat mijn behoeftes is en die van mijn dochters.

Verder leer ik ook te kijken naar de niet zo mooie stukken van mezelf en dat is altijd leerzaam."

Zeer veel dank Femke.

 

"Oudercafé vervult mijn behoefte aan leren;

delen , gehoord worden en  ondersteuning in een aangename omgeving

met een sympathieke coach."

Rens.

 

"In de aanwezigheid van Mirella, ervaar ik een nieuwsgierigheid en

belangstelling voor mij als mens.

Daardoor voel ik de ruimte in mijzelf

vrijkomen om mijzelf te uiten en uit te spreken.

Ook merk ik een bepaalde wakkerheid en helderheid op wat

er voor kan zorgen dat de boel letterlijk wat kan worden opgehelderd.

Mirella kan ook erg goeie vragen stellen wat ik als heel fijn ervaar.

Ik heb veel aan de gesprekken en het horen van de ervaringen van anderen."

Eva