Verbindend communiceren,

voor harmonie en

een hechte band.

Mediation tussen Ouders

 

Ook als ouders niet bij elkaar zijn of blijven in een liefdesrelatie, dan ben je door het delen van het ouderschap, voor het leven met elkaar verbonden.

Om kinderen op te laten groeien met een gevoel van emotionele veiligheid, is de harmonie tussen beide ouders van essentieel belang.

 

Verbindend Communiceren:

Conflicten worden vaak benaderd vanuit de mening de we hebben over een bepaald onderwerp of probleem. Daarmee komen de meningen tegenover elkaar te staan en wordt een oplossing onmogelijk zolang ieder bij zijn mening blijft.

Discussies hierover kunnen eindeloos duren, uitlopen op verwijten en kwetsende opmerkingen en voor beide partijen uitputtend zijn.

Verbindend Communiceren houdt in dat het probleem benaderd wordt vanuit de onderliggende behoefte.

 

"Als beide partijen kunnen verwoorden wat de behoefte van de ander is,

is ieder conflict in 20 minuten opgelost".

Marshall Rosenberg

 

In een discussie reageren we vaak op wat de ander zegt, zonder eerste te checken of we de ander wel goed begrepen hebben. Vaak blijkt dit niet het geval te zijn. In het Verbindend Communiceren wordt ruimte gemaakt tussen wat uitgesproken wordt en waarop gereageerd wordt, waarbij woorden gezocht worden voor de behoeften die ten grondslag liggen aan onze mening en die van de ander.

 

Het kan gaan om een conflict over een bepaald onderwerp.

Hoe je met bepaalde dingen om gaat en de keuzes die gemaakt worden kunnen soms heel verschillend beleefd worden.

Soms is er geen sprake van een specifiek conflict, maar is er een algemeen gevoel van leegte en afstand. De mediation ondersteunt niet alleen in het vinden van een antwoord op het actuele probleem, maar geeft ook de handvatten om bij eventueel toekomstige problemen zelfstandig  op een verbindende manier tot een oplossing te komen.

 

Mediation kan ook geboden worden in andere relaties die betrokken zijn bij een gezin, te denken aan grootouders of leraren en hulpverleners.

 

 

Sessies duren  60 minuten

In de huis-praktijk of bij ouders thuis.

Een minimum van 3 sessies wordt aangeraden.

Zodat kinderen opgroeien

vanuit een respectvolle, veilige band

tot gelukkige, en verantwoordelijke  mensen

met vertrouwen in zichzelf en de wereld