Mirella Werba

Coach Natural Parenting

"opvoeden vanuit verbinding"

 

Mediator voor Ouders

"communiceren vanuit verbinding"

Verbindend opvoeden,

voor harmonie en
een hechte band

 

Natural parenting: Ouder-kind-coaching

Een kind communiceert een boodschap middels zijn gedrag,

zonder dat het zich daarvan bewust is.

Claimgedrag, woede-uitbarstingen, niet luisteren naar grenzen, bijten, slaan, gooien, dingen kapot maken, grote mond, niet aan afspraken houden over: thuis komen, werk in huis of screentime, het zijn voorbeelden van gedrag waar je als ouder radeloos en moedeloos van kunt worden. Je kunt er zelfs zo uitgeput van raken dat je alle plezier in het ouderschap verliest.

Het is de kunst, het gedrag van je kind te vertalen.

Pas wanneer je begrijpt wat er in de innerlijke wereld van het kind gebeurt en je begrijpt wat hij van je nodig heeft, kun je op de juiste manier reageren.

Van gedragsprobleem naar relatieprobleem:

In de coaching wordt het gedrag van het kind niet als een gedragsprobleem, maar als een relatieprobleem benaderd. In plaats van het gedrag te beoordelen en het in een hokje te stoppen, wordt er gekeken naar de relatie/ communicatie. 

Welke vraag communiceert het kind? En hoe kun je als ouder daar het beste antwoord op geven?

 

Zodat kinderen opgroeien

vanuit een respectvolle, veilige band

tot gelukkige, en verantwoordelijke  mensen

met vertrouwen in zichzelf en de wereld

 


Mediation voor ouders:

Of je nu samen leeft, gescheiden bent of opnieuw samen gesteld, het opvoeden van de kinderen vraagt om samenwerking.

Hoe harmonieuzer deze afstemming en samenwerking hoe beter.

Iedereen weet hoe pijnlijk het is voor een kind wanneer er spanningen zijn tussen de (stief-) ouders.


Voor krachtige ouders,

bewust van hun wijsheid

met gelukkige, zelfbewuste kinderen

en een hechte band voor het leven.


Trainer

"Opvoeden en Samenwerken vanuit verbinding"

 

samenwerken, team, communicatie, conflict managment, efficient, geweldloze commuicatie

Goede communicatie schept harmonie.

En dat werkt door op het kind!

 

* Samenwerken vanuit verbinding:

Voor betere communicatie tussen

- ouders en gastouders, pedagogisch medewerkers of leraren

- medewerkers in het team

 

* Opvoeden vanuit verbinding:

Voor professionals in de zorg, opvang of onderwijs die beter willen leren omgaan met emoties e weerstand van het kind en vanuit de verbinding grenzen willen stellen, zodat kinderen zich net zo welkom en veilig voelen als thuis.